Rum för dans

Gästspel

Sedan starten hösten 2011 har Rum för Dans presenterat ett brett utbud av gästspel med nationella och internationella kompanier, arbetat med etablerade koreografer och unga som är relativt nya på arenan.

Gästspelen är grunden i verksamheten. Flera samarbetspartners möjliggör ett brett utbud – Skånes Dansteater, dansarrangörer i Västsverige för att nämna några. Flera av våra föreställningar turnerar genom Dansnät Sverige, ett nationellt turnénätverk med arrangörer i hela landet, från Skåne till Norrbotten. Vi samverkar med frilansande kompanier och dansinstitutioner.

Arrangörer i andra halländska kommuner bidrar till att öka det regionala utbudet och bidrar till en helhet. Den offentliga föreställningen är i fokus oavsett publikens åldersgrupp. Runt föreställningarna bygger vi en verksamhet av samtal, workshops, öppna repetitioner och andra händelser för att arbeta med publikutveckling.

Badke av Les Ballets C de la B

Foto: Danny Williams. Les Ballets C de la B Badke