Rum för dans

OM RUM FÖR DANS

Rum för dans presenterar samtida dans för den halländska publiken, bidrar till utveckling och förnyelse av konstområdet och skapar samtidigt arbetstillfällen för danskonstnärer och andra i branschen. Region Halland, Kungsbacka kommun och Falkenbergs kommun satsar sedan 2011 på denna rörliga institution för dans.

Sedan starten har Rum för Dans presenterat ett brett utbud av gästspel med nationella och internationella kompanier och arbetat med så väl etablerade som nya koreografer. Vi utgår från de två scenerna Kungsbacka Teater och Falkhallen, två moderna och fullt utrustade scener särskilt lämpade för den nutida danskonsten och med kunnig personal. Rum för dans erbjuder danskompanier och koreografer repetitionsutrymme och skapar produktionsmöjligheter i residensform.

Rum för dans är en av parterna i turnénätverket Dansnät Sverige. Genom detta har publiken kunnat möta ett regelbundet utbud av nationella och internationella föreställningar i Halland. Genom Dansnät Sverige så är Rum för dans också med och samproducerar föreställningar.

Rum för dans har ett tydlig publikfokus och vi vill självklart att publiken ska växa och att fler ska upptäcka dansen som konstart. Mötesplatser för dialog, utbyte, intryck och avtryck är viktiga delar i vårt publika arbete. Att väcka nyfikenheten, bjuda in till upplevelsen, bredda erfarenheten och att ge nycklar till en ökad kunskap av konstområdet dans är målet.

Rum för Dans vill stärka Halländska dansare och presenterar årligen Senaste nytt – den halländska dansplattformen i vårt program. Där har professionella dansare möjlighet att presentera ett nytt verk eller work-in-progress. Rum för dans arrangerar också Skapa Dans, en koreografitävling för unga koreografer mellan 15-21 år, för att stimulera eget skapande hos den kommande generationen dansare och koreografer.

Gunilla Heilborn

Foto: Lina Alriksson. Gunilla Heilborn The knowledge